Hoogbegaafde kinderen zullen nooit zeggen “ik wil nooit meer naar school!”, hoogbegaafde kinderen zullen geen ziekte veinzen met “Mama, ik ben vandaag ziek; ik voel dat ik moet spugen”, of gewoon maar zeggen dat de school dicht is en dat het kind vrij is. School is namelijk een plek om te leren, en dat is waar deze leergierige kinderen op bloeien! Tuurlijk vinden zij het zo fijn dat ze dan al trappelend de volgende dat weer naar school mogen!
En zo’n slim kind weet natuurlijk dat moeders weet dat de school niet dicht is; dus het is totaal onlogisch om dergelijke argumenten te gebruiken. Nee; een hoogbegaafd kind zal dat ten nimmer doen!

Een hoogbegaafd kind zal niet in verzet gaat tegen volwassenen, ook al maken volwassenen soms ook weleens foutjes en uitglijers; een hoogbegaafd kind zal daar begrip voor hebben en niet in de rede vallen, verbeteren of regelrecht dwars liggen. Een hoogbegaafd kind zal geen vervelende irritante geluidjes maken of gekke dingen doen in de klas of thuis of zelfs buiten. Ze kunnen namelijk van jongs af aan heel goed reflecteren en zijn altijd verstandig en beheerst; zelfs bij teleurstellingen kunnen ze dat goed behappen, en ze hebben gewoon een engelen geduld met volwassenen.

Een hoogbegaafd kind is uitstekend sociaal ontwikkeld, ook al ontwikkelt het zich zo mogelijk sociaal wat anders; hebben zij andere, grotere verlangens dan leeftijdsgenoten; ze begrijpen heel goed dat ze in de klas met leeftijdsgenoten zitten en dat er van hen verwacht wordt met leeftijdsgenoten zich sociaal te ontwikkelen. Hier zijn zij heel geduldig in en met veel plezier kunnen zij zich vermaken met alle soorten kinderen en mensen zonder dat zij zichzelf hiermee tekort doen. Ze hebben als het ware een vermogen om zichzelf hierin sociaal terug en op te schakelen zodat zij een uitstekende brug slaan tussen zichzelf en kinderen en mensen van alle leeftijden.

Een hoogbegaafd kind zal ondanks zijn uitstekende aanpassingsvermogen nooit gaan onderpresteren. Uiteraard weet dit kind een uitstekende balans te houden tussen niet te ver boven de massa uit te steken, maar wel in oog te houden dat dit kind zelf voldoende uitdaging voor zichzelf creëert binnen wat een school kan bieden waardoor het zichzelf kan blijven stimuleren. Dit kind begrijpt heel goed dat onderpresteren eigenlijk gewoon niet bestaat; maar als het zou bestaan dat het geen constructieve bijdrage zal leveren aan de eigen ontwikkeling.

Een hoogbegaafd kind zal uitdagingen altijd aangaan, zich nooit onzeker of faalangstig voelen. Het begrijpt heel goed dat het onderweg is om te leren als er al dingen zijn die lastig zijn voor dit kind. Perfectionisme zal dit kind niet hinderen aangezien dit kind dusdanig bewust is dat het geheel ongecompliceerd kan loslaten en overgaan tot ongecompliceerd leren als er sprake is van een uitdaging in het leerproces; ALS! (Maar uiteraard weten we allemaal dat dit kind gewoon alles meteen goed beheerst, het zijn immers wonderkinderen). Uiteraard komen er ook geen leerproblemen voor bij deze kinderen en beheersen ze alle leerstijlen die er bestaan om ten volste te kunnen benutten en gedijen zij ook uitstekend in de verbaal-linguïstische leeromgeving.

Een hoogbegaafd kind is zo breed ontwikkeld en een alleskunner dat het ook geen hinder zal ondervinden van motorische belemmeringen of de zgn. prikkelgevoeligheid zoals je dat bij veel andere kinderen ziet. Door hun brede waarnemingsvermogen nemen ze dan wel veel meer waar en vangen ze zo mogelijk ook meer prikkels op; maar hun hersens zijn hier uitstekend op afgestemd om dit ook goed te kunnen filteren.

Een hoogbegaafd kind raakt te nimmer over-emotioneel, irrationeel of boos. Natuurlijk zijn er teleurstellingen zoals bij ieder mens, en zo mogelijk zijn de teleurstellingen nog groter of vaker aanwezig bij deze kinderen; maar juist daardoor zijn ze hier ook beter op afgestemd om hier mee om te gaan.

Een hoogbegaafd kind is makkelijk leesbaar en een open boek; what you see is what you get. Met een ongecompliceerde vrolijke lach stort dit kind zich leergierig met veel respect en geduld vol op het leven en vooral school, en uiteraard met veel zelfdiscipline om keurig in de positie te blijven waar het verwacht wordt.

Wat zou dat toch fijn zijn he!? Ik vraag me toch geregeld af waarom ik dan keer op keer zoveel gestruikel zie ontstaan rondom dit soort kinderen, deze alleskunners; de potentie van de maatschappij; de excellente leerlingen!